duminică, 11 martie 2012

Imaginea de sine pozitivă determină un nivel înalt al stimei de sine


DIANA IOANEȘ - psiholog formator în consiliere și psihoterapie psihanalitică pentru copii, adolescenți si adulți

                                 - psiholog principal 
şi supervizor în psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională

Dacă imaginea de sine este o dimensiune descriptivă a personalității (este modul în care o persoană se descrie pe ea insăși, modul în care cineva se gândește că este) stima de sine sau respectul de sine este o dimensiune evaluativă a personalității (care ne arată cât de mulțumiți suntem de imaginea de sine sau cât de mult ne place propria persoană).
Imaginea de sine răspunde la intrebarea: Cine sunt eu și ce pot să fac?. Ea este un “filtru” prin care oamenii percep realitatea, de exemplu unele persoane vor reține doar eșecurile și vor atribui succesele întâmplării, menținându-și astfel o imagine de sine negativă.
Stima de sine se referă la modul în care ne autoevaluăm, la cât de “buni” ne considerăm comparativ cu ceilalți sau cu propriile noastre standarde, ea exprimă măsura în care ne acceptăm sau ne aprobăm pe noi înșine.
Stima de sine reflectă cât de mult valorăm în proprii ochi, exprimă sentimentele față de noi înșine ca persoane - altfel spus, atitudinea favorabilă sau nefavorabilă față de noi.
Deci o persoană care se descrie pe sine mai degrabă în termeni pozitivi va avea o imagine de sine pozitivă și un nivel ridicat al stimei de sine, in timp ce o descriere în termeni predominant negativi a propriei persoane exprimă o imagine de sine negativă și un nivel scăzut al stimei de sine.

Cum se formează imaginea de sine?
Experiențele din timpul copilăriei au un rol esențial în dezvoltarea imaginii de sine. Astfel, succesele și eșecurile din copilărie, precum și modalitățile de reacție ale părinților la acestea, definesc imaginea pe care o vom avea despre noi. Atitudinea părinților, profesorilor, colegilor, fraților, prietenilor, rudelor, contribuie la crearea imaginii de sine a viitorului adult. De exemplu, etichetările negative repetate “nu ești bun de nimic”, “ești un prost”, vor induce copilului neîncredere în propria persoană, creându-i acestuia o imagine de sine negativă, pe câtă vreme dacă unui copil i se repetă că este inteligent și capabil, acesta va ajunge să creadă acest lucru, integrându-l ca parte a imaginii de sine.
Interacțiunea mamă-copil poate influența imaginea de sine, generând o imagine de sine pozitivă, care se menține și la vârsta adultă, în cazul în care a fost o relație bazată pe empatie, căldură și încredere; în timp ce o privare a copilului de relația maternă sau o relație conflictuală, agresivă cu mama poate genera o imagine de sine negativă.
Influența educației - mai ales respectul cu care am fost tratați de către părinți - este majoră în formarea respectului de sine. Acest aspect ne ajută să înțelegem faptul că oamenii trăiesc realitatea după anumite “scenarii” interioare. Ei au o anumită imagine de sine și un anumit nivel al stimei de sine construit în relația cu părinții și atunci ei tind să-și “aleagă“ acele situații de viață și acei parteneri care să le confirme propria imagine de sine (de exemplu persoanele care au avut unul dintre părinți critici tind să aleagă parteneri la fel de critici).
Cercetările efectuate au demonstrat că experiențele din copilărie care dezvoltă viitorului adult o stimă de sine înaltă sunt: încurajarea, lauda, respectul, să fie ascultat, să i se acorde atenție, să fie îmbrățișat. Experiențele din copilărie care determină o stimă de sine scăzută sunt: critica, ignorarea, ridiculizarea, standardele exagerate din partea părinților, comparațiile frecvente între frați.
Părinții care reușesc să construiască un nivel înalt al stimei de sine la proprii copii au următoarele trăsături: sunt optimiști, încrezători în forțele proprii, stabili emoțional, furnizează modele educaționale clare și consecvente, oferă copiilor încurajare și sprijin, își privesc copiii ca pe niște ființe importante, tind să pedepsească prompt și în concordanță cu situația, știu foarte multe lucruri despre copiii lor, sunt percepuți de copiii lor ca fiind “corecți” față de ei.
La polul opus sunt părinții care prin trăsăturile lor de personalitate vor genera un nivel scăzut al stimei de sine la proprii copii. Acești părinți au următoarele trăsături: utilizează critica, par să-și considere copiii ca fiind nesemnificativi, furnizează copiilor mai degrabă un mediu intelectual decât un mediu cald și armonios, prezintă confuzii în ceea ce privește standardele și expectanțele cu privire la copiii lor, modul lor de disciplinare este foarte imprevizibil – proprii copii nefiind niciodată siguri de ceea ce va urma după o greșeală, preferă pedeapsa recompensei, utilizează pedeapsa fizică, știu puține lucruri despre copiii lor și îi tratează pe aceștia ca și cum ar fi o povară pentru ei, sunt percepuți de proprii copii ca fiind “incorecți” față de ei.

Modificarea stimei de sine în cadrul diferitelor boli
În anumite tulburări psihice sau somatice, nivelul stimei de sine suferă anumite modificări. Astfel, episoadele depresive se manifestă prin sentimente de inutilitate, autocritică, zădărnicie, izolare. Personalitățile anxioase (evitante) prezintă ca simptom o fragilitate a autostimei și o tendință spre devalorizare a propriei persoane, acestea considerându-se incapabile, inadecvate sau chiar inferioare celor cu statut social asemănător. Personalitățile codependente (dependente de o altă persoană) se caracterizează prin autostimă redusă, neîncredere în posibilitățile proprii, căutare a suportului unei persoane de încredere. Chiar personalitățile narcisice care aparent au un sentiment exagerat al importanței propriei persoane sunt de fapt persoane cu un respect de sine redus.
Modificări ale imaginii de sine și ale stimei de sine se produc și în bolile somatice grave. Aceste modificări vor determina o neîncredere în propria persoană, deteriorări la nivelul relațiilor cu ceilalți; acești indivizi manifestă o tendință spre izolare, simțindu-se excluși din rândurile celorlalți din cauza bolii pe care o au.

Abordarea terapeutică a imaginii și stimei de sine
Psihoterapia constituie tratamentul esențial și eficace pentru persoanele care prezintă o imagine de sine negativă și un nivel scăzut al stimei de sine. Întrucât imaginea de sine se construiește în primii ani de viață, psihoterapia psihanalitică își dovedește eficiența tocmai prin faptul că se bazează pe analiza profundă a experiențelor din copilărie, precum și a relațiilor cu părinții sau cu alte figuri familile importante care au avut un rol esențial în construirea imaginii de sine.


Pentru a programa o ședință de consiliere psihologică sau de psihoterapie trimite un email: dianaioanes_bf@yahoo.com,  tel. 0724 993 964

                                                           site cabine
t: 
www.cabinet-psihologie-bucuresti.ro                                                   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu